تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

مفهوم شادی از بنیادی‌ترین موضوع‌های مطرح شده در روانشناسی مثبت‌نگر است. پژوهش‌ها نشان داده است كه شادی صرف‌نظر از چگونگی به دست آوردن آن می‌تواند سلامت جسمانی را بهبود بخشد. افرادی كه شاد هستند احساس امنیت بیشتری می‌كنند، آسان‌تر تصمیم می‌گیرند و نسبت به كسانی كه با آنها زندگی می‌كنند، بیشتر احساس رضایت می‌كنند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، صدرالله خسروی دانشجوی دکتری روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، پژوهشی را با هدف تعیین اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی خانواده كثرت‌گرا بر میزان شادی زوجین انجام داده است.

این مطالعه یك پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ ـ پس‌آزمون با گروه كنترل بود.

جامعه پژوهش شامل تمامی ‌افراد مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر شیراز بود كه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 40 زوج انتخاب شدند.

نتایج پژوهش نشان داد كه از نظر میزان شادكامی،‌ تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد، هم‌چنین تفاوت معنی‌داری بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون شادكامی ‌در دو گروه وجود داشت، ولی تعامل در بین الگوهای ارتباطی و تعامل بین الگوهای ارتباطی در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، گفت و شنود نقش كلیدی در میزان شادی زوجین دارد؛ بنابراین آموزش الگوی ارتباطی كثرت‌گرا كه مبنی بر گفت و شنود بالا است، در میزان شادی زوجین مؤثر است.

 

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

 

قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت