تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 


 

embryo_human_008.jpg

هر جنینی یک شخصیت کامل دارد

نظریه دکتر کروزه را باید حجت تلقی کرد; وی دبیر کل سازمان بین المللی وراثت های روانی است که یک شعبه کار آن روی حساسیت کودک در دوران قبل ازتولد است . دکتر کروزه می گوید: «دانش پره ناتال پسیکلولوژی » هر چند که تازگی دارد، ولی در همین مدت اندک توانسته نتایج درخشانی حاصل کند . مثلا با کمک این دانش کشف کرده ایم که فرزند از دوره زندگی جنینی نه یک تکه گوشت جاندار، بلکه شخصیت کاملی است که خوب و بد را حس می کند، تجربه می اندوزد، احساساتش را به مدد حرکاتش بروز می دهد و شخصیت و روحیات و زندگی آینده اش براساس آنها استوار می شود .

روانشناسان نیز متوجه گشتند که در ضمیر هر انسان خاطره هایی از دوران قبل ازتولد وجود دارد که بیشتر در ضمیر ناخودآگاه آشیان دارند و در مواقع بخصوصی تجلی و خودنمایی می کنند . این خاطرات خوش یا ناخوش مربوط به دوران زندگی جنین هستند .

دکتر کروزه می گوید: به تحقیق دانسته ایم که طفل در دوره زندگانی جنینی قادر است فکر کند و خواب ببیند و در مقابل واکنش های عصبی و روحی مادر حساسیت به خرج دهد . و دانسته ایم که مردمک چشمهای ما، در اثنای خواب دیدن، زیر پلک های بسته حرکت می کنند و هر بار که دستگاه خواب سنج، حرکت مردمک چشمهایانسان به خواب رفته ای را گزارش کند، فوری می فهمیم که او مشغول خواب دیدن است . وقتی امکان خواب دیدن و در نتیجه، فکر کردن جنین مطرح شد، تصمیم گرفتیم عین آزمایش بالا را روی جنین انجام دهیم . برای این کار دستگاه خواب سنج مخصوصی ساختیم . شکم زن بارداری را که یک بچه هشت ماهه در رحم داشت، گشودیم و الکترودهای دستگاه خواب سنج را به جمجمه جنین وصل کردیم و شکم را بستیم و سپس با هیجان بسیار در پای دستگاه به انتظار نتیجه نشستیم . انتظار ما بیهوده نبود و هنوز دو دقیقه نگذشته بود که عقربه های دستگاه خواب سنج به حرکت در آمدند و ثابت کردند که جنین در رحم مادر مشغول خواب دیدن است . او مثل یک انسان بالغ صحنه های خوابش را با چشم تعقیب می کرد . بعدها در نتیجه آزمایشات دیگر یافتیم که جنین نه تنها خواب می بیند، بلکه بیش از نصف دوره خوابش را در رؤیا می گذراند و حداقل در عرض 24 ساعت، چهار ساعت تمام مشغول خواب دیدن است .

پرفسور کارپر خواب شناس آمریکایی می گوید: دوره خواب دیدن جنین از بیست و همشتمین هفته بارداری شروع می شود و تا بعد ازتولد ادامه دارد . و آغاز قدرت فکر کردن در جنین از هفته سی و یکم به بعد می باشد; زیرا از این موقع به بعد است که مغز جنین تکامل می یابد و فکر می کند . متاسفانه هنوز نمی دانیم که جنین وقتی از خواب بیدار می شود، رویاهایی که مشاهده کرده است، به یاد خواهد آورد یا نه؟ و درباره اش فکر خواهد کرد یا نه؟ آیا قدرت حافظه او قادر به ضبط خواب ها و رویاها هست یا نه؟ با این وجود برای علم محقق شده که جنین در اثنای رؤیا دیدن، تحت تاثیر عکس العمل بد یا خوب رؤیا قرار می گیرد . مثلا اگر خواب ترسناک باشد، احساس ترس می کند و اگر شادی بخش باشد، احساس شادی خواهد کرد . روی هم رفته خواب دیدن جنین با چگونگی خواب دیدن انسان عادی تفاوت آشکاری ندارد . یعنی در هر دو مورد با نوعی فعالیت روحی همراه است .

اگر چه علم هنوز از ماهیت و محتوای فکری جنینی اطلاعی ندارد، ولی این را می دانیم که آثار حیات از چه وقت در او ظاهر می شود و مجموعه بدن او از چه وقت شروع به کار می کند و تسلط او به عوامل سازنده حیات از چه وقت آغاز می شود . مثلا می دانیم گوش و چشم جنین 3 ماهه به اندازه ای تکامل یافته است که می تواند صدای گردش خون مادر و صدای خارج از جسم مادر را بشنود و یا چشم ها را بطور ارادی باز و بسته کند و تاریکی و روشنایی را تشخیص دهد . در هفتمین ماه بارداری، شدت عکس العمل چشم و گوش جنین در برابر تحریکات نوری صوتی به اوج خود می رسد . یعنی جنین می تواند صدای ضربان قلب مادر را بشنود و در برابر سر و صداهای دنیای خارج از جسم مادر با جنبش ها و تکان خوردن ها واکنش نشان دهد . جنین در این دوره از سن خود قادر است درد را حس کند و در برابر فشار یا لمس عکس العمل نشان دهد . حس ذائقه و لامسه اش نیز تا بدان اندازه فعال است که انگشت شست خود را در رحم می مکد و هر بار که انگشت را گم کرد، در قیافه اش حالت درد یا فریاد پیدا می شود!


 

قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت