تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی از صدور و تحویل ۹۲ درصد کارتهای معافیت مشمولان طرح معافیت سه برادری خبر داد و گفت: مشمولانی که دریافت کارت معافیت آنان بیش از سه ماه طول کشیده به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.
سرهنگ واعظی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در طرح معافیت سه برادری ۳۹۰ هزار نفر مشمول دریافت کارت معافیت شدند که تا کنون ۹۲ درصد از مشمولان کارت خود را دریافت کرده اند.وی ادامه داد: به طور میانگین کارتهای معافیت طرح سه برادری پس از سه ماه از تکمیل پرونده صادر می شود، بر همین اساس مشمولانی که در این بازه زمانی کارت معافیت خود را دریافت نکرده اند باید برای پیگیری پرونده به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی کشور اظهار کرد: بیشتر نقصهای موجود در پرونده مشمولان کامل نبودن تعداد عکسهای آنان است.

وی گفت: روند صدور کارت معافیت برای این مشمولان به صورت روزانه ادامه دارد و به زودی پرونده صدور کارتهای معافیت طرح سه برادری بسته می شود.

سرهنگ واعظی نژاد افزود: رسیدگی و صدور کارت معافیت برای سایر مشمولان این طرح در دست بررسی است که پس از مراجعه مشمولان و تکمیل پرونده کارت آنان نیز صادر می شود.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی از صدور و تحویل ۹۲ درصد کارتهای معافیت مشمولان طرح معافیت سه برادری خبر داد و گفت: مشمولانی که دریافت کارت معافیت آنان بیش از سه ماه طول کشیده به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

سرهنگ واعظی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در طرح معافیت سه برادری ۳۹۰ هزار نفر مشمول دریافت کارت معافیت شدند که تا کنون ۹۲ درصد از مشمولان کارت خود را دریافت کرده اند.وی ادامه داد: به طور میانگین کارتهای معافیت طرح سه برادری پس از سه ماه از تکمیل پرونده صادر می شود، بر همین اساس مشمولانی که در این بازه زمانی کارت معافیت خود را دریافت نکرده اند باید برای پیگیری پرونده به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی کشور اظهار کرد: بیشتر نقصهای موجود در پرونده مشمولان کامل نبودن تعداد عکسهای آنان است.

وی گفت: روند صدور کارت معافیت برای این مشمولان به صورت روزانه ادامه دارد و به زودی پرونده صدور کارتهای معافیت طرح سه برادری بسته می شود.

سرهنگ واعظی نژاد افزود: رسیدگی و صدور کارت معافیت برای سایر مشمولان این طرح در دست بررسی است که پس از مراجعه مشمولان و تکمیل پرونده کارت آنان نیز صادر می شود.

قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت