تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

ایـنـجــا رخــی نــازیـبـــا، ایـنـجــا دلـی از دریــا

 مـردم ولـی خــواهنــد، رخـهــای بــی هـمـتــا

  

قصـر و ورق بــسـیـــار، ســنـگــی و زرگــونــه

 ایـنــجــا ولــی گــویــی، دلــهـــا همــه دونـــه

  

گـویـنــد خــدا زیبــاسـت، گـلهـا همــه زیبـاینــد

 مــهــــر و مــحـبـــت هــم، اوصــاف الهـیـنـــد

  

گـویـنــد خـدا گویــا، بخشنـده بـی هـمتــاسـت

 عـدل اهـوراییـش، نقــل همـه محـفـلهــاسـت

  

بـخشیـده بــه هـر بنــده، نــزدیک بـه ادراکـش

 یــک تـن همـه زیبایــی، یـک تـن همه افعالش

  

چـون داده بــه ایـن یــک، چشمــان اهـورایـــی

 دیــگر نشـــود سخــره، در محفـل و مـهمـانـی

  

دیــگـــر چـــــو نـــداده، رخـســاره گـلـســــا را

 او را هـمــی بــخـشیــده، انــدازه فـهمــش را

  

احساس همه چشم است، این مردمک غلطان

 گـــویـــی کــه فـتـادســـت، دلــهـــا ز قــلیـــان

 

فـــرمــوده پـیــامبــر، در دیــن مــســلمــانـــی

شــوهــر دهـیــد دختـــر، بـر مـردم زیــبـــایــی

  

انگشـــت شمـــار دانـــد، انـدیشـــه و دانایـــی

 بـــرتــر ز همــه چـهـرســت، در روز مبــادایـی

  

خواهم بـه تـو گویم من، پندی که تو خود دانـی

 گـــر حرفــی زدی از دل، بــا دوستــو دلــداری

  

چــون دیـدی کـه نـدارد، رخـســاره ی زیبـایــی

 مشکـن دلی که زیباست، هـنگامـه ی دیداری

 

                                                          ماندگار
طبقه بندی: دو یار،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 23 تیر 1389 توسط سمیرا (ماندگار)
قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت