تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

نـــم نــم بــاران به روی شیشــه هـا

میبـــرد مــــا را به آن اندیشـــــه هـا

قطــــره بر شیشه نباشد پایــــــــدار

قطره عمر است و زمانه شیشـه ها

زندگــــــی ماننـــد جویبـاریست روان

ریـزش برفـــی ست بروی بیشه هـا

تا که چشمی هم زنیم او رفته است

مانده ایم تنها در آن اندیشـــــــه هـا

گــــر شدیم بیگانــــه با عشق و وفا

میرویم ما هم به آن افســــانه هـــا

همچو مجنـون میتوان دیوانـه شـــــد

رفته اما مانـده است عشقش بجــــا

تا که هستیم عاشقی چون او شویم

بیستون را عشق کند نه تیشــــه ها

 

                                                   رضا

 
طبقه بندی: دو یار،
ارسال در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1389 توسط saeed
قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت