تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

http://baroon.ir/wp-content/uploads/2008/12/63284904-234x300.jpg

"چشمهـا را باید شست، جور دیگر بایـد دیـد"

روزگار هر چنـد تلـخ، چون شکـر بایـد چشیـد

چون که شستی چشمها، شب رود از یاد تو

لیـک یـلــدا را دگــر، روز هــم خواهی تو دیــد

بــرد از خـاطـــر جهــان، نــام لیـلــی را کنـون

نـام مـجـنــون را فقط، در سمــر بایـد شنیـــد

آن سـفـــالـیــن کـوزه هـــا، یـادگــار قــرنـهــا

رفت از یــادی کــه او، هجـــر دوران را بـدیـــد

نــام آن ضـحـــاک کُــش، کـــاوه آهـنــگــــری

چون که آمد بر زبـان، گوشـه ای بایــد خزیــد

مـانـدگــارا تــو بـدان، هـر کـه آمـد در جـهــان

رنج دوران را به دوش، هم بجان بـایـد کشیـد

 

                                                           ماندگار

سروده شده در:

پنج شنبه 21/5/89

ساعت 5 بعدازظهر
طبقه بندی: دو یار،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 21 مرداد 1389 توسط سمیرا (ماندگار)
قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت