تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

عكس شمع های رمانتیك و احساسی - AksFa.Net 

 

از دوست نـوشتـن اسـت پـر رنـج

اویـی کـه دهـد بـه یـار خـود گنـج

گـنجــی نـه مـثـال سیــم خاکـی

مـهــری کـه دهــد بــه یـادگــاری

آن دل کـه زگـوهـری بـرون اسـت

از هرچه که خوانیش فزون است

چـون آب بـر آتـش اسـت حرفـش

دائـم بـه نـوازش اسـت دستــش

آرد بـه جـبیـن خـود کـمــی چیـن

تـا بـســت عـدویـم از کـمـر کیــن

دوستی نیست جز همین شعــر

دل دادن و دل گـرفـتـــن از مـهـــر

 

                                              ماندگار

سروده شده در:

جمعه 5/6/89

ساعت 22:15

 
طبقه بندی: دو یار،
ارسال در تاریخ جمعه 5 شهریور 1389 توسط سمیرا (ماندگار)
قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت