تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

بــاز امـشـــب زیــر دیوارِ نـدامــــت مـانـــده ام

شـرم از خود دارم و جـوری کـه بـر او کـرده ام

مــا کـه بـودیـــم روزگـاری عـابــدی پرهـیــزگـار

بیــن یـارب در دمـی خـود دور ز مینـو  کـرده ام

بـار الهـا جـز تو کـس آگـاه بر این احـوال نـیسـت

حالِ من امشب خراب است و به تو رو کرده ام

شرمـســار از رویِ او و نـادم از کـردار ِ خـویــش

بانگ بـر خلـق مـی زنـم، من توبـه از نـو کرده ام

گرچه نیست ما را سزا آن صــــــولت رحمــــانیت 

توبه ای دیگر نمودم ، ســویِ تــو رو کــــرده ام

 

                                                                              رضا

                                                       سروده : 89/6/13
طبقه بندی: دو یار،
ارسال در تاریخ شنبه 13 شهریور 1389 توسط saeed
قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت