تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

 چــوب خـشكـی لابــلای شاخــه ها

مـانـده بــی ریشــه و زار افـتــاده ام

در میــان شـاخــه هــای سـبـــز دار

وصـلـه ای نـاجـور و تنـهــا مـانــده ام

تاب باری نیست بر ایــن چوب خشک

از نـگـهـــــداری برگ در مـــانـــــده ام

آمــده فـصـــل شـكـــوفـائــی و گــل

بــا شكـوفــائـــی و گل بـیــگـانــه ام

جـای مــا دیـگـــر بــروی دار نیــســت

سست و لرزان همچنان بـی خانه ام

هــر نـسیــمی در میان شـاخــه هــا

مــی بـرد ســوئـــی تـو گـو پـروانــه ام

 مـــــاندگاری روی دار امیــــــــد ماست

كاش بینــــم كــــــــه خسـی از لانه ام

گــر هـمــای بـخـت مـن گــردد چنیــن

ســر بـــه دامـــان نـگــــار افـتــــاده ام

گــرنـگـردم ایــن امیــد را مـــن وصــال

آن خس در زیــــــــــــر دار افـتــــاده ام


 
                                          رضا

                                                 سروده شده در:

                                                     89/6/15

                                                ساعت 1 بامداد

طبقه بندی: دو یار،
ارسال در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1389 توسط saeed
قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت