تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

                              مــیــکــــده بــرتــــر زمــعبــد دیـــده ام

                               چــون مــی نابــش همــی نوشیــده ام

                               نابـی مــی شـرح حــال سـاقــی اسـت

                               چون به قدر صافی اش می کرده مست

                               هــی بــگــفــتــــه راهـبـــی از پـاکـیـش

                               مـــن نــدیــــدم مــردم پــاک از پـــی اش

 

                                                                              ماندگار

  

 
طبقه بندی: دو یار،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 24 تیر 1389 توسط سمیرا (ماندگار)
قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت